Copyright © 2010 BEPA Reklamná agentúra                                                                                                                                                                                                                   design: LuBossWeb

reklama na autá


návrh a realizácia
polepu automobilov
tlačená (plnofarebná grafika)
alebo rezaná reklama (grafika z farebných fólií)

Grafiku je možné si
priniesť osobne na médiu
v dostatočnej kvalite,
prípadne Vám ju pomôžeme navrhnú.ť

Samotný polep vieme
realizovať či už v našich priestoroch alebo
i pramo u Vás.